Všechno začíná setkáním

Podpora v roce 2018

yourchance

Dlouhodobě podporujeme výuku finanční gramotnosti ve školách a dětských domovech. V letošním roce činí příspěvek 2 miliony korun. Společnost yourchance usnadňuje integraci mladých dospělých do společnosti.

Více informací >

Meeting Brno

Již třetím rokem jsme partnerem multižánrového festivalu Meeting Brno. Nadace přispěla částkou 1 milion korun.

Více informací >

Cesta 121

Vůz Škoda Yeti celoročně pronajímáme Cestě 121 za účelem poskytnutí sociální pomoci a podpory kněžím, kteří žijí na odlehlých a nedostupných částech země.

Více informací >

Rádio Proglas

Křesťanskému rádiu celoročně pronajímáme dodávku i v letošním roce. Ta umožňuje pravidelné vysílání přímo z terénu.

Více informací >

Diakonie Brno

Dlouhodobě podporujeme částkou 240.000 Kč ročně aktivity Diakonie českobratrské církve evangelické.

Více informací >

Podpora v roce 2017

Benediktinské arciopatství

Pravidelné sympozium OPUS BONUM se letos konalo 14. října v Břevnovském klášteře. Jedná se o laické sdružení pečující o zachování a rozvoj české křesťanské kultury. Přispěli jsme částkou 60.000 Kč.

Více informací >

KLUBsten Karviná

Dětem z dětských domovů jsme koupili lístky na koncert Bryana Adamse v DRFG Areně v hodnotě 12 000 Kč.

Více informací >

Diecézní charita Brno

Deštníková instalace na ulici Česká v Brně s podtitulem „Brno meets Italia“ vyvrcholila dražbou jednotlivých deštníků v rámci benefičního prodeje ve prospěch lidí bez domova. Charitu jsme i letos podpořili částkou 32.000 Kč.

Více informací >

yourchance

Dlouhodobě podporujeme výuku finanční gramotnosti ve školách a dětských domovech. V letošním roce činí příspěvek 2 miliony korun. Společnost yourchance usnadňuje integraci mladých dospělých do společnosti.

Více informací >

Meeting Brno

I nadále jsme partnerem multižánrového festivalu Meeting Brno, jehož hlavním tématem letos byla „Jednota v rozmanitosti“. Nadace přispěla částkou  1 milion korun.

Více informací >

Cesta 121

V květnu jsme se částkou 45.000 Kč podíleli na uskutečnění koncertu pro kardinála Vlka, který se uskutečnil v karlínském chrámu sv. Cyrila a Metoděje.

Více informací >

Rádio Proglas

Křesťanskému rádiu celoročně pronajímáme dodávku. Ta umožňuje pravidelné vysílání přímo z terénu.

Více informací >

Diecézní charita Brno

Částkou 420.000 Kč jsme umožnili zahájení činnosti terénní služby sv. Františka, která průběžně pomáhá v oblasti sociální péče chudým, nemocným a potřebným.

Více informací >

Pomáháme lidem na útěku

Organizace Pomáháme lidem na útěku koordinuje dobrovolníky v zahraničí. Částkou 100.000 Kč jsme podpořili její terénní koordinátory.

Více informací >

Cesta 121

Vůz Škoda Yeti celoročně pronajímáme Cestě 121 za účelem poskytnutí sociální pomoci a podpory kněžím, kteří žijí na odlehlých a nedostupných částech země.

Více informací >

ZUŠ Vyškov

Částkou 50.000 Kč jsme podpořili základní uměleckou školu ve Vyškově v rámci rozvoje hudebních dovedností u žáků prvního stupně.

Více informací >

Potravinová banka Vysočina

Na realizaci vernisáže fotografií Jindřicha Štreita spolu s Potravinovou bankou Vysočina jsme se podíleli částkou 5.000 Kč.

Více informací >

Domov Horizont Kyjov

Domovu Horizont, který poskytuje péči osobám se zdravotním postižením, jsme již druhým rokem věnovali 100.000 Kč. Tato částka umožnila zorganizovat 42. ročník sportovních her mládeže s postižením.

Více informací >

Diakonie Brno

Dlouhodobě podporujeme částkou 240.000 Kč ročně aktivity Diakonie českobratrské církve evangelické.

Více informací >

Mamma HELP

Částkou 55 775 Kč jsme podpořili vydání 10 tisíc kusů informační brožury pro děti, jejichž maminky onemocní rakovinou prsu.

Více informací >

SK Brno-Kohoutovice

Naším posláním je mimo jiné i podpora volnočasových aktivit,  tělovýchovy a sportu dětí. Finanční příspěvek ve výši 40.000 Kč byl věnován lyžařskému oddílu sportovního klubu v Brně – Kohoutovicích.

Nadační fond Gemáček & Javorníček

Domovu pro osoby se zdravotním postižením v Javorníku jsme přispěli částkou 10 000 Kč.

Podpora v roce 2016

Domov Horizont Kyjov

Domovu Horizont, který poskytuje péči osobám se zdravotním postižením, jsme věnovali 100.000 Kč. Tato částka umožnila zorganizovat sportovní hry mládeže s postižením.

Více informací >

Benediktinské arciopatství

Pravidelné sympozium OPUS BONUM se konalo
15. října v Břevnovském klášteře. Jedná se o laické sdružení pečující o zachování a rozvoj české křesťanské kultury. Přispěli jsme částkou 60.000 Kč.

Více informací >

Domov Horizont Kyjov

Domov Horizont je příspěvkovou organizací Jihomoravského kraje. Poskytuje celoroční pobytovou sociální službu lidem s postižením. Na sociální automobil jsme darovali 72.600 Kč.

Více informací >

yourchance

Dlouhodobě podporujeme výuku finanční gramotnosti ve školách a dětských domovech v rámci projektů Začni správně a Finanční gramotnost do škol. V roce 2016 činil příspěvek 2 miliony korun.

Více informací >

Meeting Brno

Stali jsme se partnerem multižánrového festivalu Meeting Brno, jehož hlavním tématem letos byly „Ztracené/nalezené domovy“. Nadace přispěla částkou 1.100.000 Kč.

Více informací >

CDK

Cílem obecně prospěšné společnosti je přispívat k rozvoji demokratické politické kultury a rozvíjet hodnoty západní civilizace. Darem 50.000 Kč jsme podpořili vydání CD Žalmy s uměleckým recitálem prastarých modliteb.

Více informací >

SK Brno-Kohoutovice

Naším posláním je mimo jiné i podpora volnočasových aktivit,  tělovýchovy a sportu dětí. Finanční příspěvek ve výši 40.000 Kč byl věnován lyžařskému oddílu sportovního klubu v Brně – Kohoutovicích.

Diakonie Brno

Pravidelným měsíčním příspěvkem ve výši 20.000 Kč, průběžně podporujeme aktivity Diakonie českobratrské církve evangelické.

Více informací >

Ruka pro život

Za účelem pomoci lidem s mentálním a kombinovaným postižením jsme částkou 100.000 Kč pomohli zrealizovat výstavu fotografií Jindřicha Štreita.

Více informací >

Diecézní charita Brno

Deštníková instalace na ulici Česká v Brně vyvrcholila dražbou jednotlivých deštníků v rámci benefičního prodeje ve prospěch lidí bez domova. Charitu jsme podpořili částkou 32.000 Kč.

Více informací >